REALIZOVANE MERE

Pojačan inspekcijski nadzor je evidentan upoređivanjem prakse pre i nakon donošenja Plana kvaliteta vazduha. U 2019. godini evidentirana su svega dva redovna i jedan vanredni inspekcijski nadzor, 2020. šest redovnih i tri vanredna, u 2021. godini četiri redovna i tri vanredna, a 2022. čak 11 redovnih i dva vanredna.

Grad Smederevo od pre dve godine dodeljuje subvencije kojima, zainteresovanim građanima i građankama omogućava prelazak na gas kao ekološki prihvatljiv energent. U toku 2021/2022. godine subvencionisanano je deset individualnih korisnika koji su zamenom postojećih kotlova (mahom na čvrsto gorivo) za kotlove na gas, priključeni na gasovodnu mrežu. Subvencije se dodeljuju iz sredstva Ministarstva rudarstva i energetike i Grada Smedereva.

Grad Smederevo od pre dve godine dodeljuje subvencije kojima, zainteresovanim građanima i građankama omogućava prelazak na gas kao ekološki prihvatljiv energent. U toku 2021/2022. godine subvencionisanano je deset individualnih korisnika koji su zamenom postojećih kotlova (mahom na čvrsto gorivo) za kotlove na gas, priključeni na gasovodnu mrežu. Subvencije se dodeljuju iz sredstva Ministarstva rudarstva i energetike i Grada Smedereva.

Državna mreža za monitornig vazduha proširena je time što je posle deset godina, ponovo u funkciji merna stanica u Radincu. Tako su u Smederevu, trenutno tri stanice deo monitoringa koji sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine (Smederevo Centar, Smederevo Carina i Smederevo Radinac). Odmah nakon što su počeli da pristižu rezultati merenja kvaliteta vazduha u Radincu, upravo je ovo mesto kraj Smedereva bilo prvo na listi na nivou čitave Srbije po broju dana (148) sa prekoračenim graničnim vrednostima koncentracije zagađujućih materija u 2020. godini. Sličan trend je nastavljen i u 2021. (146 dana prekoračenja u Radincu uz napomenu da tamošnja merna stanica jedno vreme nije ni bila u fukciji tokom godine).

Ova mera se odnosi na jačanje kapaciteta javnog sektora za upravljanje kvalitetom vazduha, a kao indikator ostvarivosti postavljen je broj izrađenih rešenja projektno – tehničke dokumentacije i povećanje izvršilaca u sektoru za zaštitu životne sredine pri Gradskoj upravi. Dosadašnji rezultat je izrada dokumentacije za konverziju koltarnice vrtića „Hajdi“ sa mazuta na gas, a u GU je sistematizacijom definisano još jedno radno mesto na obavljanju poslova iz oblasti zaštite životne sredine.

"Projekat "Zeleni kombinat" se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole "Dijalog promena",
uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole,
i za njega je isključivo odgovoran pokret Tvrđava".