Zašto i kako je nastao “Zeleni monitor”?

Uz podršku kampanje EU za tebe i Beogradske otvorene škole, smederevski Pokret Tvrđava realizuje projekat „Zeleni kombinat“.

Reč je o višestrukoj inicijativi koja je podrazumevala istraživanja najvećih izvora zagađanja vazduha u Smederevu, kao i osnivanje Mreže za vazduh kao posebne grupe koju čine eksperati za zaštitu životne sredine, lekari, naučnici, aktivisti, novinari, predstavnici lokalne vlasti kako bi u dijalogu, pronašli nova rešenja i unapredili postojeća. S druge strane, jedan od ključnih aspekata projekta se odnosi na analiziranje činjenica i podataka o tome da li je, Plan kvaliteta vazduha za grad Smederevo, usvojen 2020. godine kao najvažniji, krovni dokument za rešavanje pitanja problema zagađenja vazduha, zaista i zaživeo u realnosti, odnosno, da li se i na koji način sprovode sve mere predviđene tim Planom koji je na snazi do 2025. godine.

Namera je da se nakon višemečnog istraživanja, javnosti predstavi dosadašnji učinak u sprovođenju i poštovanju mera od strane svih aktera, a prvenstveno nadležnih u lokalnoj samoupravi koja se, usvajanjem Plana, obavezala na određene aktivnosti, izmenu dotadašnje nepovoljne prakse i veća ulaganja u zaštitu životne sredine. Pred vama je “Zeleni monitor” – internet platforma, oformljena kao mesto na kome svi zainteresovani građani i građanke mogu da prate rezultate i ostvarenje tih mera. 

"Projekat "Zeleni kombinat" se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole "Dijalog promena",
uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole,
i za njega je isključivo odgovoran pokret Tvrđava".